top of page

De rol van de organisaties

 

Omdat we graag samenwerken willen we organisaties die zich inzetten voor een dier(soort) en/of hun natuurlijke omgeving een prominente plaats geven in Dream Zoo&Co. Zij zullen bij hun diersoort/-soorten of project een plaats krijgen. Wat willen wij er voor terug? Voornamelijk voorlichting, want wie kan de mensen het beste voorlichten over het dier en hoe we een dier kunnen behouden? Juist diegene die al in het oorspronkelijk gebied werkzaam zijn. Wij zorgen voor de bezoekers en de organisaties kunnen hun project onder de aandacht brengen. Cooperatie zoals Dream Zoo&Co bedoeld heeft.

De belangrijkste taak die de organisaties hebben in Dream Zoo&Co is voorlichting. Ze zijn daarom gevestigd bij ´hun´ dier. Vanuit hun ruimte heeft de bezoeker een mooi uitzicht op het verblijf. De organisatie is verplicht om ook de projecten die zij steunen (mbt minimaal dit dier) te tonen aan het publiek.

Zo kan de organisatie ook probreren gelden binnen te halen voor dit project. Ook mogen zij spullen verkopen.

Een deel van wat de organisaties binnen halen gaat in de algemene pot voor de projecten van Dream Zoo&Co. Zo profiteren ook de kleinere organisaties en hun projecten mee.

Wanneer een organisatie ook dieren opvangt dan zullen die dieren ook te zien zijn in Dream Zoo&Co. Deze dieren hebben een verhaal en hun verhaal moet dan ook verteld worden aan de bezoekers. We proberen zo de bezoeker te informeren waarom er opvangen nodig zijn, wat we er aan kunnen doen om het te voorkomen etc.

 

Het doel is om mensen bewuster te maken voordat ze een dier aanschaffen, met de hoop dat ze het een ander afraden die misschien wel zo´n dier prive wil houden. Is het een wild dier (bijv tijgers/leeuwen e.d.) die je niet mag houden. Dan willen we de bezoeker ook duidelijk maken dat het ook niet kan in landen waar t wel is toegestaan.

Ga bijvoorbeeld niet in afrika naar zgn. knuffelfarms, ga geen kameel rijden, ga geen olifant rijden in Azie e.d.. Veel van deze dieren worden nl verwaarloosd achter de schermen.

Bent u als organisatie na het lezen van deze site ook enthousiast geworden? Wilt u misschien straks mee doen aan Dream Zoo&Co? Wilt u nog medezeggenschap hebben over hoe uw ruimte/verblijf e.d. eruit komt te zien? Of steunt u het idee achter Dream Zoo&Co en wilt u meer doen? Wilt uw organisatie ons ook helpen Dream Zoo&Co te realiseren? Wij hebben nu al een leuk voorstel voor u klaar liggen waarbij wij uw organisatie ook tonen op deze website.

Meer informatie? klik dan hier!

bottom of page