CONSERVATIE

 

Dream Zoo&Co zal zich echt inzetten voor het behoud van een diersoort en het natuurlijk leefgebied van het dier. We willen de bezoeker echt het idee en gevoel geven dat ze letterlijk door het oorspronkelijk gebied wandelen. Dit doen we onder ander door de verblijven zo in te richten dat we ook vanuit de ogen van het dier kunnen kijken, bebording, live webcam verbinding en de organisaties die zich voor het dier inzetten. Hierdoor moeten mensen zich bewuster worden, waarom het belangrijk is, om het dier in zijn/haar oorspronkelijke omgeving te redden. Er zullen ook spullen verkocht worden die de lokale bevolking heeft gemaakt. Het bijzondere van de inrichting van de verblijven zal zijn dat de interactie tussen mens en dier aanwezig blijft maar tussen dier en mens verdwijnt. Dit realiseren we door o.a. glas waardoor de bezoeker het dier ziet maar het dier de bezoeker niet. Idem zoveel mogelijk voor geluid. Doordat de verblijven ruim en natuurgetrouw wordt ingericht (evt dus overdekt) stimuleren we het natuurlijk gedrag.Dankzij de opleidingen en het researchcentrum wat in de zoo wordt gerealiseerd kunnen we ook echt het dier bestuderen. En tijdens congressen in het evenementen-/congrescentrum kunnen wetenschappers, dierverzorgers e.d. onderling ervaringen en ideeën uitwisselen. Met als doel het dier in zijn natuurlijke omgeving te behouden.

 

Veel dierentuinen zeggen dat zij zich inzetten voor het behoud van een soort in hun natuurlijke omgeving. Alleen is het heel schimmig hoeveel geld er voor dit doel opgehaald wordt en hoeveel er naar dat doel gaat.

Dream Zoo&Co gaat zich daadwerkelijk inzetten voor bepaalde projecten. Elk jaar gaat er een percentage van de inkomsten naar de doelen. Ook zal er actief geld ingezameld gaan worden om bepaalde projecten te ondersteunen. Denk hierbij aan speciale acties, rondleidingen, verkoop van goederen etc. De projecten zullen prominent in de zoo zichtbaar zijn en kunnen er reizen naar sommige projecten geboekt worden om met eigen ogen te aanschouwen wat onze steun daar bewerkstelligd. In de zoo zullen doormiddel van bijv webcams, videowalls en andere technieken, de bezoekers een inzicht krijgen in het project, het doel en de resultaten. Kortom open en eerlijk, met een belangrijke educatieve les voor de bezoekers

We hoeven het wiel niet meteen zelf uit te vinden, want ook vele organisaties die zich inzetten voor een dier en/of hun leefomgeving, hebben vaak ook al projecten lopen. Deze projecten zullen zichtbaar zijn in de stands van deze organisaties. Dream Zoo&Co zal zich ook actief inzetten met het financieel ondersteunen van deze projecten.

Daarom krijgen deze organisaties een prominente plek in de zoo. Een deel van de opbrengst die deze organisaties genereren in Dream Zoo&Co zal dan ook naar deze projecten moeten gaan. Ook moeten de organisaties verplicht een deel van hun ruimte moeten besteden aan hun projecten, met natuurlijk een volledig inzicht in hun gelden. Geen geheimen maar open en eerlijk want dat is een van de lijfspreuken van Dream Zoo&Co

Ook de andere onderdelen van Dream Zoo&Co zullen de projecten zichtbaar ondersteunen. Zo zullen de restaurants menu´s maken genaamd naar of met ingredienten mbt het thema van een project. De hotels en het recreatiepark zullen in de kamers en andere ruimtes de projecten onder de aandacht brengen.

In het evenementencentrum zullen congressen en beursen georganiseerd worden waarin de thema´s van de projecten aan bod komen.

 

Conservatie doe je niet alleen, en daar komt bij dat wanneer je als grote groep achter de projecten staat je veel meer voor elkaar krijgt. Maar een ding staat vast, het behouden van diersoorten op hun oorspronkelijke plek in de wereld is zeer belangrijk. Niet alleen voor het dier, maar ook voor de lokale bewoners en voor het hele ecosysteem.

Dream Zoo&Co zal open en transparant alles eraan doen om dit te bewerkstelligen